rybník Štěpán

Kód lokality: 72021

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 0 3 0 1 1
Počet druhů 402 0 14 0 2 84
husa velká 116 0 0 0 0 23
jeřáb popelavý 0 0 3 0 0 1