rybníky Podkostelní, Velký a Malý Cihelník

Kód lokality: 72042

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 2 8 3 1 3
Počet druhů 53 10 496 39 3 120
ostralka štíhlá 0 0 1 0 0 0
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 0 130 0 0 26
racek bouřní 0 0 150 0 0 30