Skučák

Kód lokality: 72043

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 2 4 1 1 2
Počet druhů 6 4 4 7 5 5
vodouš kropenatý 0 0 1 0 0 0