rybníky u Karviné

Kód lokality: 72045

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 16 16
Počet druhů 3592 3592
čírka obecná 21 21
husice nilská 2 2
kopřivka obecná 14 14
morčák velký 113 113
racek bělohlavý 1200 1200
racek bouřní 600 600
racek chechtavý 900 900
volavka bílá 218 218