Štěrkopískovna Náklo

Kód lokality: 73007

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 8 10 6
Počet druhů 0 308 318 370 249
husice nilská 0 10 5 0 4
hvízdák euroasijský 0 1 0 10 3
racek bělohlavý 0 0 150 1 38
turpan hnědý 0 0 2 0 1