Pískovna mezi Hranicemi a Drahotušemi

Kód lokality: 73012

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 2 1 1 2
Počet druhů 27 46 26 8 27
volavka popelavá 17 44 26 0 22