štěrkovna Vrbice

Kód lokality: 73032

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 4 6 12 10 9
Počet druhů 5201 1357 2478 3320 2703 3012
kopřivka obecná 11 0 0 0 0 2
morčák velký 46 0 15 43 76 36
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 1500 45 44 800 260 530
racek bouřní 3000 1300 1900 2000 1800 2000
racek chechtavý 500 0 500 400 500 380