štěrkopískovna Krčmáň (Majetín, OL)

Kód lokality: 73041

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 0 2 1 2
Počet druhů 67 0 4 2 18
husice nilská 2 0 0 2 1
orel mořský 0 0 2 0 1