ODRA: Přívoz, most - Hrušov, most

Kód lokality: 74019

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 8 5 7 5 6
Počet druhů 91 205 62 78 126 112
potápka malá 0 7 0 2 0 2