OLZA: Jablunkov - státní hranice s Polskem

Kód lokality: 74024

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 4 3
Počet druhů 0 38 19 19
konipas horský 0 2 0 1
skorec vodní 0 11 13 8