OLZA: Karviná, most - Petrůvka

Kód lokality: 74028

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 9 13 7
Počet druhů 0 599 331 310
konipas bílý 0 0 2 1
orel mořský 0 0 2 1
potápka malá 0 11 12 8
vodouš kropenatý 0 3 1 1