OLZA: Petrůvka - Bezdínek

Kód lokality: 74029

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 5 7 5
Počet druhů 72 30 14 54 43
konipas horský 0 0 2 3 1
vodouš kropenatý 1 0 2 0 1