BEČVA: Valašské Meziříčí - Milotice

Kód lokality: 74039

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 6 7 11 8 8
Počet druhů 232 76 405 593 334 328
konipas horský 0 0 0 1 0 0
morčák velký 10 30 30 52 23 29
orel mořský 2 0 0 0 0 0
potápka roháč 0 0 4 0 0 1
vodouš kropenatý 0 0 0 1 0 0