BEČVA: Hranice - Lipník

Kód lokality: 74041

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 8 10 9 9
Počet druhů 176 466 319 301 316
konipas horský 2 1 3 1 2
lednáček říční 5 3 6 2 4