potáplice malá

Gavia stellata
Red-throated Diver

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1-4 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): —
Severozápadoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 275 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích

Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 9