husice liščí

Tadorna tadorna
Shelduck

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1-10 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
Severozápadoevropská a středomořská tahová populace
Velikost tahové populace: 310 000 jedinců

  • husice liščí
  • husice liščí
  • husice liščí
  • husice liščí

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 10