racek bělohlavý

Larus cachinnans
Yellow-legged Gull

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 720-7 700 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Evropská a asijská tahová populace
Velikost tahové populace: 560 000 jedinců

  • racek bělohlavý
  • racek bělohlavý
  • racek bělohlavý
  • racek bělohlavý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 18