berneška velká

Branta canadensis
Canada Goose

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 0-18 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): —
Skandinávsko-baltská tahová populace
Velikost tahové populace: 179 000 jedinců

  • berneška velká
  • berneška velká

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 3