hoholka lední

Clangula hyemalis
King Eider

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 0-4 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
Severoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 1 600 000 jedinců

  • hoholka lední
  • hoholka lední

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 2