potáplice severní

Gavia arctica
Black-throated Diver

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 2-20 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): stabilní
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 490 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • potáplice severní
  • potáplice severní

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 13