kopřivka obecná

Anas strepera
Gadwall

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 530-1 300 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápado- a severovýchodevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 180 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • kopřivka obecná
  • kopřivka obecná
  • kopřivka obecná

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 37