hvízdák euroasijský

Anas penelope
Eurasian Wigeon

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 470-1 700 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápado- a severovýchodevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 1 450 000 jedinců

  • hvízdák euroasijský
  • hvízdák euroasijský
  • hvízdák euroasijský

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 25