polák velký

Aythya ferina
Common Pochard

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 2 300-3 400 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): stabilní
Severozápado- a severovýchodevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 5300 00 jedinců

  • polák velký
  • polák velký
  • polák velký

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 14