lyska černá

Fulica atra
Common Coot

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 7 800-12 800 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): klesající
Východovropská a Středomořská tahová populace
Velikost tahové populace: 225 0000 jedinců

  • lyska černá
  • lyska černá
  • lyska černá
  • lyska černá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 19