potápka žlutorohá

Podiceps auritus
Slavonian Grebe

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 0-11 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): —
Severovýchodoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 26 500 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • potápka žlutorohá
  • potápka žlutorohá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 7