vodouš kropenatý

Tringa ochropus
Green Sandpiper

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 15-35 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): stabilní
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 1 550 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • vodouš kropenatý
  • vodouš kropenatý
  • vodouš kropenatý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 31