potápka černokrká

Podiceps nigricollis
Black-necked Grebe

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1-8 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): —
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 140 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • potápka černokrká
  • potápka černokrká

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 6