racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský

Larus cachinans/argentatus/michahellis
large gull

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 3 000-19 500 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
null
Velikost tahové populace: 1 350 000 jedinců

Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 33