kormorán velký

Phalacrocorax carbo
Great Cormorant

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 12 200-14 800 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severo- a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 675 000 jedinců

  • kormorán velký
  • kormorán velký
  • kormorán velký
  • kormorán velký

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 54