Zimující vodní ptáci

Informace o mokřadních lokalitách a druzích v Česku.
Výsledky monitorovacího programu.