Lokality výskytu: kachnička karolínská

DYJE v NP Podyjí: Vranovská přehrada - Hardegg VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Národní park
OLZA: Třinec, most - Chotěbuz, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OSLAVA: Náměšť nad Oslavou - Mohelno (Skřipský mlýn) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
OSTRAVICE: Nová Ves - Baška VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
PLOUČNICE: Heřmaničky - Česká Lípa (žel.most) CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
ROŽNOVSKÁ BEČVA: Rožnov p.R. - most Valašské Meziřičí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SÁZAVA: Zámek u Žď. n. Sáz.- Hamry n.Sáz. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Hostivař (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)