Kritéria pro národně významná zimoviště s vyšší početností konfliktních druhů (NVZ&KD)