rybník Velký Rohozec (Nová Ves)

Kód lokality: 12028

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 2 0 3 1 2
Počet druhů 15 14 0 12 1 8