Dnešický, Žerovický, Šavlice

Kód lokality: 12051

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 2 5 0 0 2
Počet druhů 32 64 28 0 0 25