Myslívský

Kód lokality: 12053

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 4 2 2 2 3
Počet druhů 83 403 14 41 3 109
morčák velký 55 0 0 0 0 11