Vstišské rybníky, Vstiš PJ

Kód lokality: 12077

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 4 1 2 1 2
Počet druhů 70 95 150 201 50 113