OHŘE: Cheb - Doubí

Kód lokality: 14010

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 10 9 12 11 10
Počet druhů 525 403 446 764 424 512
čírka obecná 0 30 12 12 0 11
hohol severní 10 25 0 11 2 10
husice nilská 0 0 0 2 0 0
kopřivka obecná 0 0 0 0 15 3