OHŘE: Doubí - Mostov

Kód lokality: 14011

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 7 8 11 7 8
Počet druhů 404 447 685 386 436 472
husice nilská 4 0 0 0 0 1
labuť velká 63 98 136 33 130 92
volavka bílá 11 10 1 9 8 8