OHŘE: Loket - Svatošské Skály

Kód lokality: 14017

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 9 8 6
Počet druhů 0 155 100 85
konipas horský 0 1 0 0