OHŘE: Karlovy Vary - Dubina

Kód lokality: 14020

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 9 5 6
Počet druhů 28 69 44 47