OHŘE: Velichov - Vojkovice

Kód lokality: 14022

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 6 3 8 6 5
Počet druhů 13 16 30 85 38 36