BEROUNKA: ústí Klabavy - ústí Třemošné

Kód lokality: 14032

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 9 8 6 7 8
Počet druhů 342 547 417 475 347 426
konipas horský 0 1 0 0 0 0
labuť velká 9 13 17 78 6 25
lednáček říční 1 2 7 0 9 4
orel mořský 1 2 0 0 0 1
volavka bílá 1 9 4 11 7 6