BEROUNKA: Zvíkovec - Skryje

Kód lokality: 14037

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 6 8 8 9 8
Počet druhů 155 182 142 330 209 204
morčák velký 9 21 10 126 32 40
orel mořský 0 0 4 0 0 1