MŽE: Kočov - Záhoří

Kód lokality: 14057

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 5 6 4
Počet druhů 0 25 57 54 34
lednáček říční 0 3 5 1 2
skorec vodní 0 1 14 3 5