MŽE: Záhoří - Svojšín

Kód lokality: 14058

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 5 4 5 5 5
Počet druhů 4 48 43 37 60 38
lednáček říční 1 1 3 11 0 3