ÚHLAVA: Dolany - Červené Poříčí

Kód lokality: 14077

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 5 6 5 4
Počet druhů 0 357 70 185 125 147
konipas horský 0 0 1 0 0 0
lednáček říční 0 0 0 6 1 1
volavka bílá 0 3 5 7 11 5