ÚHLAVA: Předenice - Štěnovice

Kód lokality: 14081

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 6 5 5 5 5
Počet druhů 56 135 79 190 131 118
kachnička mandarinská 0 1 0 0 0 0
lednáček říční 0 3 5 3 1 2