OTAVA: Sušice - Žichovice

Kód lokality: 14090

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 2 5 2 3
Počet druhů 141 218 181 4 136
lednáček říční 0 0 5 3 2