DRNOVÝ POTOK: Luby - ústí do Úhlavy (v Klatovech)

Kód lokality: 14100

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 1 4 2 2
Počet druhů 0 162 79 261 126 126