TEPLÁ: Teplá - Poutnov

Kód lokality: 14124

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 4 2 2
Počet druhů 2 25 2 10